Δώρο Χριστουγέννων 2020

Ενημέρωση για την εργασιακή και ασφαλιστική επικαιρότητα
Απάντηση
Άβαταρ μέλους
siya.gr
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 80
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 22, 2020 12:29 pm

Δώρο Χριστουγέννων 2020

Δημοσίευση από siya.gr »

Α] Όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους, Δώρο Χριστουγέννων.
Το Δώρο Χριστουγέννων, όπως και το Δώρο Πάσχα και το Επίδομα Αδείας, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 21/12.

Β] Για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων

Για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων, λαμβάνεται υπόψη η χρονική περίοδος από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, που ονομάζεται περίοδος αναφοράς. Έτσι:

α) Οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη διήρκησε ολόκληρη την χρονική περίοδο από 1/5 έως και 31/12 κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων, που ισούται με έναν (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με εικοσιπέντε (25) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (π.χ. με κανονική άδεια, με άδεια μητρότητας κ.λ.π.). Ειδικά για τους εργαζόμενους που απουσίασαν από την εργασία τους λόγω ασθένειας, συνυπολογίζονται μόνο οι ημέρες απουσίας για τις οποίες δεν έλαβαν επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό τους φορέα και δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες απουσίας για τις οποίες επιδοτήθηκαν με επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Στην περίπτωση αυτή, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν από τον εργοδότη τμήμα του Δώρου Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στις ημέρες εργασίας τους μέσα στην περίοδο αναφοράς (από 1/5 έως και 31/12), συμπεριλαμβανομένων σε αυτές των ημερών ασθενείας για τις οποίες δεν επιδοτήθηκαν, ενώ για τις ημέρες που επιδοτήθηκαν λόγω ασθένειας από τον ασφαλιστικό τους φορέα έχουν δικαίωμα να λάβουν από αυτόν (ασφαλιστικό φορέα), το συμπληρωματικό ποσό του Δώρου Χριστουγέννων.

β) Οι εργαζόμενοι, που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρη την χρονική περίοδο, από 1/5 έως και 31/12 κάθε έτους, δικαιούνται μέρος του δώρου Χριστουγέννων, ανάλογο της χρονικής διάρκειας της εργασιακής τους σχέσης μέσα στην περίοδο αναφοράς (από 1/5 έως και 31/12). Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή οι εργαζόμενοι δικαιούνται αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων, ποσού ίσου με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο (2) ημερομίσθια (ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής) για κάθε 19 ημέρες διάρκειας της εργασιακής τους σχέσης μέσα στο χρονικό διάστημα από 1/5 έως και 31/12. Οι εργαζόμενοι που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται επίσης, ανάλογο κλάσμα.

γ) Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων, προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,04166.

δ) Βάση για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων αποτελεί ο καταβαλλόμενος μισθός ή το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο την 10η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Στην περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν την παραπάνω ημερομηνία, το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.
Καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο βάσει του οποίου υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων, είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών του εργαζόμενου.
Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παροχή, είτε σε χρήμα είτε σε είδος (όπως τροφή, κατοικία κλπ.), που καταβάλλεται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στην έννοια των τακτικών αποδοχών εντάσσονται επίσης, εντελώς ενδεικτικά:
- το επίδομα αδείας (για τον υπολογισμό στο Δώρο Χριστουγέννων της αναλογίας του επιδόματος αδείας, πολλαπλασιάζουμε το συνολικό ποσό του Δώρου που δικαιούται ο μισθωτός με τον συντελεστή 0,04166),
- η αμοιβή της νόμιμης υπερωριακής εργασίας, εφόσον αυτή παρέχεται τακτικά
– η αμοιβή της υπερεργασίας, εφόσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά
– η προσαύξηση της νόμιμης και τακτικής εργασίας κατά τις Κυριακές, τις αργίες και κατά τις νυκτερινές ώρες
- το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
- το επίδομα απασχόλησης σε απομακρυσμένη περιοχή
- το επίδομα ισολογισμού, εφόσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο
- τα οδοιπορικά έξοδα όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση μετακινήσεων και ο εργαζόμενος δεν υπόκειται σε απόδοση λογαριασμού.

Γ] Ειδικά για το Δώρο Χριστουγέννων 2020

• εργαζόμενοι που η εργασιακή τους σχέση δεν τέθηκε καθόλου σε αναστολή στο χρονικό διάστημα από 1/5/2020 έως και 31/12/2020, θα λάβουν κανονικά το Δώρο Χριστουγέννων 2020.
• εργαζόμενοι που η εργασιακή τους σχέση τέθηκε σε αναστολή, οποτεδήποτε στο χρονικό διάστημα από 1/5/2020 έως και 31/12/2020:

α) δικαιούνται από τον εργοδότη μέρος του Δώρου Χριστουγέννων, ανάλογο του χρόνου διάρκειας της εργασιακής τους σχέσης στο χρονικό διάστημα από 1/5/2020 έως και 31/12/2020, μη συνυπολογιζομένων των διαστημάτων της αναστολής και συγχρόνως

β) για το χρονικό διάστημα που η εργασιακή τους σχέση ήταν σε αναστολή, δικαιούνται αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων από το κράτος. Βάση όμως υπολογισμού της αναλογίας αυτής, είναι το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (534,00 € για καθέναν από τους μήνες Μάιο έως και Οκτώβριο 2020, 800,00 € για τον μήνα Νοέμβριο 2020 και 534,00 € για τον μήνα Δεκέμβριο του 2020) και όχι ο πραγματικά καταβαλλόμενος μισθός του εργαζόμενου.
Τα παραπάνω ισχύουν και για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, μόνο που στην περίπτωση αυτή, βάση για τον υπολογισμό της αναλογίας του Δώρου Χριστουγέννων που καταβάλλεται από το κράτος, είναι το ύψος της καταβαλλόμενης κρατικής ενίσχυσης, η οποία ανέρχεται στο 60% των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται.

Το μέρος του Δώρου Χριστουγέννων 2020 που υποχρεούται να καταβάλλει στους εργαζόμενους ο εργοδότης πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 21/12/2020. Το μέρος του Δώρου Χριστουγέννων 2020, που θα καταβληθεί από το κράτος, ο Βρούτσης δηλώνει στα ΜΜΕ ότι και αυτό θα καταβληθεί μέχρι 21/12/2020.
Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας

www.siya.gr

Απάντηση