Μέτρα για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων λόγω καύσωνα

Ενημέρωση για την εργασιακή και ασφαλιστική επικαιρότητα
Απάντηση
Άβαταρ μέλους
siya.gr
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 80
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 22, 2020 12:29 pm

Μέτρα για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων λόγω καύσωνα

Δημοσίευση από siya.gr »

Εν όψει του επερχόμενου καύσωνα επιβάλλεται η λήψη προληπτικών μέτρων προκειμένου να αποφευχθεί η θερμική καταπόνηση των εργαζομένων που οφείλεται στους μετεωρολογικούς παράγοντες σε συνδυασμό με το μικροκλίμα των εργασιακών χώρων και τις συνθήκες εργασίας.

Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στις υπαίθριες εργασίες όπως οικοδομές, οδικά και άλλα τεχνικά έργα, καθώς και στις εργασίες σε χώρους όπου λόγω της φύσης των παραγωγικών διαδικασιών όπως σε χυτήρια, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, μαγειρεία κ.α. όπου υπάρχει επί πλέον θερμική καταπόνηση και ιδίως στις χειρωνακτικές εργασίες όπως μεταφορά βαρέων αντικειμένων, οικοδομικών υλικών.

Υπάρχει ανάγκη προληπτικών ελέγχων από τις Επιθεωρήσεις Υγείας και Ασφάλειας του ΣΕΠΕ με στόχο την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων και την μείωση της θερμικής καταπόνησης.

Στις υποχρεώσεις των εργοδοτών μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται:

• Ο προσδιορισμός σε συνεργασία με τον Γιατρό εργασίας και τον Τεχνικό Ασφαλείας των εργασιών και των χώρων όπου αναμένεται αυξημένος κίνδυνος θερμικής καταπόνησης και η λήψη των κατάλληλων κατά περίπτωση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αντιμετώπισή της.

• Η οργάνωση της κατάλληλης υποδομής για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την παροχή πρώτων βοηθειών.

• Η ενημέρωση και παροχή οδηγιών στους εργαζομένους.

• Η χορήγηση στους εργαζομένους κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας.

• Σε κάθε περίπτωση, η θερμοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού λαμβανομένης υπόψη της φύσης της εργασίας, της σωματικής προσπάθειας που απαιτείται για την εκτέλεσή της και των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους, σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (Οδηγία 92/57/EOK) και το Π.Δ. 16/96 (Οδηγία 89/654/EOK) όπου αναφέρεται η υποχρέωση εφαρμογής ειδικών μέτρων σε περίπτωση καύσωνα.

• Επιχειρήσεις υπαγόμενες σε συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας εν ισχύ, οφείλουν να τηρούν τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από την θερμική καταπόνηση, σύμφωνα με τυχόν ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Ειδικής προσοχής πρέπει να τυγχάνουν οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως:

Καρδιοπαθείς: ασθενείς με στεφανιαία νόσο ή χειρουργημένη στεφανιαία νόσο, ασθενείς με μυοκαρδιοπάθειες.

Πνευμονοπαθείς: αναπνευστική ανεπάρκεια έστω και ελαφρά, πνευμονικό εμφύσημα, άσθμα.

Εργαζόμενοι με γενικά νοσήματα: σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές ηπατικής λειτουργίας, διαταραχές λειτουργίας θυρεοειδούς, διαταραχές αρτηριακής πίεσης, αναιμία, ψυχικά νοσήματα, νοσήματα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, μεγάλης εκτάσεως δερματοπάθειες, παχυσαρκία (30% περισσότερο του προβλεπόμενου ιδανικού βάρους),

Εργαζόμενοι που παίρνουν φαρμακευτική αγωγή με διουρητικά, αναστολείς ιόντων ασβεστίου, αντιεπιληπτικά, ορμόνες και επιπλέον προσοχή απαιτείται σε εγκυμονούσες .

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα οργανωτικά μέτρα κατά τις ημέρες του καύσωνα, τα οποία συνίστανται στην :

1. Δημιουργία διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας με τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

2. Διαμόρφωση κυλικείων ή άλλων χώρων κατάλληλα κλιματισμένων για ανάπαυση.

3. Διάθεση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (10ο C – 15ο C).

4. Προγραμματισμό των εργασιών που καταπονούν θερμικά εκτός θερμοκρασιών αιχμών.

5. Μείωση της απασχόλησης σε ιδιαίτερα επιβαρημένους θερμικά χώρους, όπως είναι τα μηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργίες, κεραμοποιίες, ναυπηγικές εργασίες κ.λπ. από ώρες 12.00-16.00.

6. Μείωση των ιδιαίτερα βαρέων εργασιών.

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ειδικά για όσους εργάζονται σε υπαίθριες εργασίες που είναι και οι πλέον εκτεθειμένοι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα όπως:

1. Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής.

2. Χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού (10ο C – 15ο C).
3. Διαμόρφωση επιλογή σκιερού μέρους για διαλείμματα.

4. Κατασκευή στεγάστρων όπου είναι δυνατόν για την εκτέλεση εργασιών.

5. Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε οι κοπιαστικότερες να γίνονται τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.

6. Μείωση της απασχόλησης σε υπαίθριες εργασίες από τις 12.00-15.00.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Αυτές μπορούν να γίνουν με:

• Απαγωγή του θερμού αέρα και των ρύπων στο πλησιέστερο δυνατόν σημείο προς την πηγή δημιουργίας τους.

• Επαρκή γενικό εξαερισμό με εγκατάσταση ανεμιστήρων στα υψηλά σημεία των αιθουσών και αερισμός ζωνών εργασίας με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες.

• Επαρκή ανανέωση του αέρα των χώρων εργασίας, όπου απαιτείται από τις συνθήκες παραγωγής με προσαγωγή νωπού αέρα και σύγχρονη απαγωγή του αέρα του χώρου εργασίας.

• Επιθυμητή είναι η ύπαρξη κλιματισμού όταν είναι δυνατόν.

Οι επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας στους χώρους δουλειάς καλούνται να είναι σε ετοιμότητα σ’ ότι αφορά στην τήρηση των προβλεπομένων από την νομοθεσία, καθώς και στην εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στα σχετικά σχέδια αντιμετώπισης της κατάστασης.
Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας

www.siya.gr

Απάντηση